ส้มตำโซลาว มีทั้งหมด 4 สาขา วัตถุดิบ และสูตรอาหาร มาจากครัวกลางทั้งหมด

1.Hello Solao คลองชลประทาน
2.ส้มตำโซลาว ศิริมังคลาจารย์
3.Hi Solao ในโครงการ JJ Market ตลาดคำเที่ยง
4.ส้มตำโซลาว มาลินพาร์ค

Hello Solao สาขาคลองชลประทานจากตลาดต้นพยอม แยกหลัง มช. มุ่งหน้าไปทางพืชสวนโลก ประมาณ 3.3 กิโลเมตร เลยโรงแรมศิรินาถฮิลล์ ประมาณ 200 เมตร สังเกตุด้านซ้ายจะเห็นร้าน Hello Solao และจะเห็นทางเข้าหมู่บ้านเชียงใหม่เลคแลนด์ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน ไม่ต้องเข้าหมู่บ้าน ให้เลี้ยวซ้ายถนนเล็กๆ ก็จะเห็นร้าน Hello Solao (ร้านจะติดกับสระน้ำขนาดใหญ่)

โทร : 053-270-190


ระบบนำทางไปร้าน Hello Solaoส้มตำโซลาว สาขาศิริมังคลาจารย์

นิมมานซอย 7 สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดบราบราบรา


ระบบนำทางไปร้าน ส้มตำโซลาว สาขาศิริมังคลาจารย์Hi Solao

อยู่ตรงข้ามท่าช้าง ตลาดคำเที่ยง ติดถนน สามารถจอดรถได้ในโครงการ JJ Market


ระบบนำทางไปร้าน Hi Solaoส้มตำโซลาว สาขามาลินพาร์ค

อยู่เส้นซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปาง เลยไทวัสดุไป 500 เมตร อยู่ในโครงการมาลินพาร์ค


ส้มตำโซลาว สาขามาลินพาร์ค